Ugrás a fő tartalomra

Felhasználási feltételek


1.        A felhasználási feltételek tartalma

a)       A jelen felhasználási feltételek (“Szabályzat”) a www.redips.net weboldalon (a továbbiakban: “Szolgáltató”) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.
b)       Felhasználónak minősül a weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a www.redtips.net bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
c)       A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felhasználási feltételeket külön figyelmeztetés nélkül módosítsa. A felhasználási feltételek aktuális verziójáról történő meggyőződés a Felhasználó kötelezettsége. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

2.        A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

a)       www.redtips.net weboldal használata kizárólag 18. évüket betöltött Felhasználók számára engedélyezett. Mivel néhány ország jogrendszere más életkori határt szabhat meg, a felhasználónak be kell töltenie az országában hatályos, illetve a Szolgáltatás igénybevétele szerinti ország szerencsejátékban való részvétel korhatárát is.
b)       A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása az online sportfogadási piac helyzetéről magyar és nemzetközi színtéren. A weboldal információt, tanácsot és útmutatót ad a téma iránt érdeklődőknek.
c)       Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
d)       A Weboldal tartalmának, védelmének bárminemű módosítását vagy annak megkísérlését illetve a védett tartalmak (pl. fizetős szolgáltatások) hozzáférésének módosítását, védelmének kijátszását, az abban foglaltak egészének vagy részének közzétételét, továbbadását jogsértésként kezeljük és a weboldalról illetve a kapcsolódó szolgáltatásokból való végleges kitiltást és jogi következményeket von maga után!
e)       A Weboldal független helyszín, nem birtokolja szerencsejáték szervezet. Az itt közölt információk célja a tájékoztatás és a szórakoztatás, pénzügyi hasznot NEM GARANTÁLNAK!
f)        A Szolgátató jogosult a Felhasználó által a weboldalra továbbított ötleteket, elképzeléseket, és egyéb anyagokat bármilyen formában felhasználni, ideértve a térítésmentes reprodukciót, továbbítást, közzétételt, illetve médiában való leadást.
g)       Tilos a Weboldalra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rasszista, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, vagy más módon kifogásolható anyagot küldeni.
h)       www.redtips.net oldalán sportfogadással kapcsolatos tartalmak jelennek meg, valamint a Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő  tartalmak és állandó rovatok (pl. sportfogadóirodák összehasonlításai; a különböző online irodák bónuszainak összehasonlítása; stb.) (a továbbiakban együtt: “Szolgáltatói tartalom”).

3.        Felelősségkorlátozás

a)       Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
b)       A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
c)       A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
d)       A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
e)       A SZOLGÁLTATÓ NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNY KÁRÉRT, AMELY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE AMELY A WEBOLDALON  TALÁLHATÓ ILL. E-MAILBEN KIKÜLDÖTT INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLT FEL.
f)        Az oldalon található információk csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásokért, hibákért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
g)       A Felhasználó teljes felelősséget vállal az őt ért esetleges pénzügyi veszteségekért. Ez a veszteség semmilyen körülmények közt nem számonkérhető a Szolgáltatótól.

4.        A regisztráció

a)       A teljesen ingyenesen olvasható tartalmakon túl a szolgáltatás egyes elemei regisztrációval és havi előfizetéssel vagy egyszeri fizetéssel vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.
b)       Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.
c)       A hírlevélre való regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását
d)       A Felhasználó a regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím megadása). Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján aktiválhatja regisztrációját. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben elhelyezetett reklámajánlatokat küldjön számára.

5.        A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

a)       Szerzői Jogok: A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
b)       Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a www.redtips.net oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.
c)       Ilyen módon csak a regisztráció nélkül olvasható tartalmak linkelhetők át.
d)       Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.
e)       A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

6.       Adatvédelem

www.redtips.net gondoskodik minden olyan személyes adat védelméről, amelyről úgy döntesz, hogy megadsz nekünk. Személyes adatnak minősül minden személyeddel kapcsolatos adat, mint a neved, a címed, a születési adataid, a bankkártya adataid, és minden egyéb információ, amit meg szeretnél adni. A Szolgáltató igyekszik biztosítani, hogy a személyes adatok általa történő felhasználása megfeleljen az adatvédelmi ill. a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályozásnak azon országokban, amelyekben működik. Ennek megfelelően a Szolgáltató a jelen nyilatkozatot azért adta ki, hogy tájékoztassa ügyfeleit a személyes adatok felhasználásának módjáról.
A Felhasználó az oldalon szabad akaratából tud regisztrálni, mellyel egyidőben szabad akaratából megosztja a regisztrációhoz szükséges adatait a Szolgáltatóval, és beleegyezik azok esetleges további felhasználására reklám, ill. marketing célokra.